ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 80%

Ο Β΄ κύκλος της Δράσης, αναμένoταν να προκηρυχθεί το Δ τρίμηνο 2018, όμως δεν έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής και περιλαμβάνει τέσσερις (4) παρεμβάσεις: Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις Οι επιδοτούμενες δαπάνες της επένδυσης αναμένεται να φτάσουν […]