ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 27/2

Επιδοτούμενες Δαπάνες: Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου Παρεμβάσεις για: • εξοικόνομηση ενέργειας • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας • διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ š Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ š Μεταφορικά μέσα • μέχρι 25.000 € και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης […]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 20/2

Επιδοτούμενες Δαπάνες: Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του επενδυτικού σχεδίου š Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του επενδυτικού σχεδίου š Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του επενδυτικού σχεδίου š Ψηφιακή Προβολή š Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες š Μεταφορικά Μέσα š Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)