Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β’ κύκλος)

Eπιδότηση εως 80% για καινοτομία σε επιχειρήσεις. Αιτήσεις από 28/3/2019 έως 29/5/2019 Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες 4 κατηγορίες παρεμβάσεων: I. Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις II. Συμπράξεις επιχειρήσεων […]