ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Η Εταιρία μας μπορεί να παρέχει συμβουλές σε οποιαδήποτε επένδυση της ζητηθεί, που είναι σε φάση υλοποίησης ή και ολοκληρωμένη (σε φάση απόσβεσης) με πλήρη εχεμύθεια, υποβάλλοντας στον πελάτη τις απαραίτητες εκθέσεις για τυχόν προβλήματα που θα διαπιστωθούν και να προτείνει λύσεις, ή να προσφέρει υπηρεσίες επίβλεψης υλοποίησης της επένδυσης.