ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Η 25χρονη εμπειρία που διαθέτουμε στην υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων για επενδύσεις σε όλη την Ελλάδα, μας επιτρέπει κατά την υλοποίηση του προγράμματος ‘’Σχέδια Βελτίωσης Δράση 4.1.1 & 4.1.3’’ να προσφέρουμε τα εξής

 • Ενταξη στο πρόγραμμα με επιδότιση εως και 85%
 • Κάλυψη της υπόλοιπης επένδυσης με δανειακά κεφάλαια, από συνεργαζόμενες τράπεζες, με το χαμηλότερο επιτόκιο που μπορούμε να εξασφαλίσουμε για τον πελάτη
 • Με την ένταξη της επένδυσης στο πρόγραμμα, άμεση ενεργοποίηση προκαταβολής για να καλυφθούν τα πρώτα έξοδα της επένδυσης
 • Καινοτόμες προτάσεις για την επένδυση
 • Δίκτυο συνεργαζόμενων γεωπώνων σε όλη την Ελλάδα για να πετύχουμε την μέγιστη απόδοση και την καλύτερη ποιότητα στην παραγωγή
 • Συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, όπου μπορούμε να διαπραγματευτούμε καλύτερες τιμές
 • Μελέτη και αδειοδότιση όλων των εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν για την επένδυσ , κτίρια, αποθήκες, Silo, θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες, ελαιοτριβεία, ψυγεία, μεταποίηση, συσκευασία, κονσερβοποιίες, μονάδες τυποποίησης, μονάδες αναπαραγωγής με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και τα Κοινοτικά Πρότυπα
 • Μελέτη όλων των απαιτούμενων έργων ΑΠΕ, φωτοβολταικών, καύση βιομάζας, αντλίες θερμότητας, γεωθερμία, ανεμογεννήτριες για αυτοκατανάλωση (Net Metering) και διεκπεραίωση των διαδικασιών σε ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ, για τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας
 • Μελέτη και αδειοδότιση όλων των απαιτούμενων έργων για τα κατάλοιπα της εκμετάλλευσης – είτε φυτικά είτε ζωικά – και διεκπεραίωση την διαδικασιών στα αρμόδια τμήματα Γεωργίας και Περιβάλλοντος
 • Επίβλεψη και υλοποίηση όλων των εγκαταστάσεων μέσω συνεργαζόμενων εταιριών σε όλη την Ελλάδα
 • Παράδοση της επένδυσης με το κλειδί στο χέρι
 • Διερεύνηση διοχέτευσης της παραγωγής σε αγορές του εξωτερικού μέσω επαφών που αναπτύσουμε

Το ΥΠΑΑΤ ενημερώνει ότι υπογράφηκε τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) με σκοπό τη διευκόλυνση των υποψηφίων ως προς την ορθή σύνταξη του αιτήματος υποψηφιότητας.
Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες ορίζονται ως εξής:
α) Ως προθεσμία για την υποβολή εγγράφων για θεώρηση στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 16/7/2018.
β) Ως προθεσμία για την ηλεκτρονική οριστικοποίηση του πρώτου και του δευτέρου σταδίου της αίτησης ορίζεται η 29/8/2018 και ώρα 1 μ.μ ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως τις 26/8/2018.
γ) Ως προθεσμία για την υποβολή του φυσικού φακέλου στις ΔΑΟΚ ορίζεται η 14/9/2018.