ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η εταιρία διαθέτει ευρύ φάσμα συνεργατών σε όλη την Ελλάδα όλων των επιστημονικών πεδίων:

  • Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων

  • Γεωτεχνικών όλων των ειδικοτήτων

  • Οικονομολόγων

  • Νομικών

 

Συνεργαζόμαστε με τις πιο αξιόπιστες εταιρίες:

  • Προμήθειας Εξοπλισμού

  • Κτιριακών Έργων

  • Έργων Υποδομής

  • Κατασκεύης Φωτοβολταϊκών

  • Έργων ΑΠΕ (Ανεμογεννήτριες, Καύση Βιομάζας, Γεωθερμία, Υδροηλεκτρικά)

 

Αναθέτουμε εξιδεικευμένες μελέτες σε συνεργαζόμενα Μελετητικά Γραφεία

Χρόνια συνεργασία με εργαστήρια Ποιοτικόυ Ελέγχου