ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα εκπόνησης ή σε συνεργασία Μελετών Επιβλέψεων Projects Επενδύσεων σε όλο τον Ελλαδικό χώρο ή και στο εξωτερικό σε όλο το φάσμα των κατηγοριών Επενδύσεων.

Συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρίες κατασκευής έργων για την εγγυημένη υλοποίηση Εενδύσεων.

Μακρόχρονη εμπειρία στην υλοποίηση μεγάλων Projects συγχρηματοδοτούμενων – επιδοτούμενων από προγράμματα Ευρωπαικής Ένωσης.

Νομιμοποίηση Τακτοποίηση Ακινήτων σε όλη τη χώρα