Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Aποτελούμε εταιρία Συμβούλων Επενδύσεων που απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που επιθυμούν  εντάξεις σε προγράμματα επιδοτούμενα, συγχρηματοδοτούμενα και ΕΣΠΑ και παρέχουμε καθετοποιημένες υπηρεσίες Ένταξης, Μελέτης, Επίβλεψης, Κατασκευής και παράδοσης της επένδυσης με το κλειδί στο χέρι.

Η εταιρία μας στηρίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της στο ανθρώπινο δυναμικό. Έχει αναπτύξει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργατών που συμπεριλαμβάνει όλες τις επιστημονικές ειδικότητες που είναι απαραίτητες προκειμένου να πραγματοποιηθέι κάθε είδους επένδυση που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει. ο πελάτης που θα εμπιστευθέι την εταιρεία μας, σε οποιοδήποτε σημείο του Ελλαδικού χώρου ή στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα απασχολούμε:

  • Μηχανικούς

  • Γεωτεχνικούς

  • Οικονομολόγους

  • Νομικούς

Η εταιρία διαθέτει γραφεία σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και κατά τόπους συνεργάτες σε όλο την Ελλάδα.