ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Την επόμενη δεκαετία η Ελλάδα θα αποτελέσει το μεγαλύτερο διαμετακομιστικό κέντρο έμεργειας της Ανατολικής Μεσογείου. Έργα τεράστιας κλίμακας όπως ο αγωγός TAP, αγωγός αερίου EAST MED, αγωγός μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας EURO ASIA Interconnector θα αλλάξουν τον οικονομικό χάρτη της χώρας.

Η χρήση φυσικού αερίου θα επεκταθεί σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και σε όλες τις πόλεις.

Η εταιρία διαθέτει συνεργάτες που έχουν μακρόχρονη εμπειρία σε παρόμοια projects και σε επενδυτικές ευκαιρίες που θα προκύψουν στον τομέα αυτό.