ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ – REAL ESTATE

Οι ακριβείς και αξιόπιστες εκτιμήσεις και συμβουλές για τις αποτιμήσεις ακινήτων είναι κρίσιμες για την επιτυχία της κάθε επένδυσης.

Καθώς η αγορά συνεχίζει να μεταβάλλεται ραγδαία, οι εκτιμήσεις ακινήτων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο σημερινό επιχειρηματικό κλίμα. Μια ρεαλιστική και καλά υποστηριζόμενη άποψη της αξίας ενός ακινήτου μπορεί να σημάνει τη διαφορά μεταξύ της επίτευξης κρίσιμου στόχου όπως την εξασφάλιση ενός δανείου, το κλείσιμο μιας πώλησης ή ενοικίασης, την υποβολή εκθέσεων για τους επενδυτές, την επιλογή για το καλύτερο περιουσιακό στοιχείο για μέγιστη απόδοση ή την απόρριψή όλων αυτών ξεχωριστά ή στο σύνολό τους.

Όλες οι εκτιμήσεις μας αξιολογούνται και εγκρίνονται από έμπειρους συνεργάτες, ώστε να υπάρχει η εξασφάλιση ότι οι πελάτες μας θα λάβουν σαφή, περιεκτική και έγκαιρη εκτίμηση. H Εταιρία μας συνεργάζεται και με καταξιωμένους ανεξάρτητους εκτιμητές, ώστε να κάνουμε το καλύτερο για την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών.